Przejdź do treści

e-Usługi

1
Wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
WN-87
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
2
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty i dokonanie jej zwrotu
WPIO-Z-2
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
3
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
ZGLO
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
4
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
WN-79
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/stwierdzającego stan zaległości
WN-107
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
WN-10
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego
WN-15
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
WN-16
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości gospodarstwa rolnego
WN-17
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Wniosek o przedłużenie umowy na dzierżawę gruntu
WN-48
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Wniosek o podział nieruchomości
WN-84
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Wniosek o wynajem lokali użytkowych
WN-86
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
14
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym dotyczącym wielkości posiadanego gruntu lub braku gruntów
WN-170
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
15
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy/o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
WN-104
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
16
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
WN-126
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
17
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatku rolnego
WN-19
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
18
Deklaracja na podatek leśny
DL-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
19
Deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
20
Deklaracja na podatek rolny
DR-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
21
Informacja o lasach
IL-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
22
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
IN-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
23
Informacja o gruntach
IR-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
24
Pismo ogólne
WN-76
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
25
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
DGOK
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: