Przejdź do treści

e-Usługi

1
Podatek rolny
IR-1-2020 / DR-1-2020
Chcę wypełnić formularz jako:
2
Podatek leśny
IL-1-2020 / DL-1-2020
Chcę wypełnić formularz jako:
3
Podatek od nieruchomości
IN-1-2020 / DN-1-2020
Chcę wypełnić formularz jako:
4
Wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
WN-87
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty i dokonanie jej zwrotu
WPIO-Z-2
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
ZGLO
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
WN-79
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/stwierdzającego stan zaległości
WN-107
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
WN-10
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego
WN-15
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
WN-16
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości gospodarstwa rolnego
WN-17
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
Wniosek o przedłużenie umowy na dzierżawę gruntu
WN-48
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
14
Wniosek o podział nieruchomości
WN-84
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
15
Wniosek o wynajem lokali użytkowych
WN-86
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
16
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
17
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym dotyczącym wielkości posiadanego gruntu lub braku gruntów
WN-170
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
18
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy/o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
WN-104
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
19
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
WN-126
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
20
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatku rolnego
WN-19
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
21
Pismo ogólne
WN-76
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
22
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
DGOK
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: